Подобряване на материалната база

Цел на дейността: Осигуряване на нови технически средства като
лабораторно оборудване, компютри, хардуер и периферия.

Описание на дейността: Подобряването на материалната база чрез осигуряване на нови технически
средства като лабораторно оборудване, компютри, хардуер и периферия ще доведе
до създаване на по-добри условия за работа, което неминуемо ще засили интереса
и ще улесни научните изследвания на участниците в целевата група. Нещо повече,
закупените технически средства ще останат в употреба и след приключване на
проекта, което създава трайни условия за подобряване на качеството, условията и
ефективността на работа във водещата организация и нейните партньори.

Очаквани Резултати: Създаване на по-добри
условия за работа, което неминуемо ще засили интереса и ще улесни научните
изследвания на участниците в целевата група