Събития

На 14 октомври 2015 г (сряда) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Института по полимери ще се състои официално представяне на резултатите от изпълнението на проекта:
„Изграждане на научния потенциал за устойчиво кариерно развитие на младите учени, докторанти и постдокторанти в приоритетни области на полимерната наука“
Договор BG051PO001-3.3.06 – 0017
финансиран от Еропейския социален фонд и Министерството на образованието и науката по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 – 2013“ по схема: BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“.

Снимки от Шеста постерна сесия „Младите учени в света на полимерите“:

IMG_4039 IMG_4041
IMG_4069 IMG_4071
IMG_4075 IMG_4112
IMG_4115 IMG_4116
IMG_4121

На 5 юни 2015 г. ще се проведе ежегодната постерна сесия „Младите учени в света на полимерите”, организирана в рамките на проект BG051PO001-3.3.06–0017 „Изграждане на научния потенциал за устойчиво кариерно развитие на младите учени, докторанти и постдокторанти в приоритетни области на полимерната наука“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013. Покана (отваря се в нов прозорец)

Дейност 7 предвижда закупуването на нови технически средства, които да доведат до създаване на по-добри условия за работа на участниците в целевата група. В тази връзка 2 бр. мултифункционални устройства бяха закупени и са на разположение на младите учени от 1 май 2015 г. За подпомагане на лабораторните експерименти на участниците в целевата група на 1 май бяха закупени и 2 бр, магнитни бъркалки с прецизен температурен контрол.

IMG_4009 IMG_4032

Вторият лекционен курс „Нови полимерни материали с приложение в опазването на околната среда“ ще започне на 11 март 2015 г. Ще бъдат проведени 7 лекции и 7 семинара, които ще запознаят младите учени със съвременните тенденции в опазването на околната среда. Програма на курса (отваря се в нов прозорец).

Една от дейностите по проекта е свързана с организиране на научна школа, състояща се от 3 модула (курса) лекции. Първият лекционен курс „Полимерите в медицината“ състоящ се от 9 лекции и 9 семинара ще стартира на 10 февруари 2015 г. Програма на курса (отваря се в нов прозорец)

От месец януари 2015 г. младите учени и докторанти от целевата група имат свободен достъп до следните списания на издателство Royal Society of Chemistry:
Soft Matter
Polymer Chemistry
Journal of Materials Chemistry Collection, includes Journal of Materials Chemistry A, B & C
Абонаментът е направен със средства от проект BG051PO001-3.3.06 – 0017 „Изграждане на научния потенциал за устойчиво кариерно развитие на младите учени, докторанти и постдокторанти в приоритетни области на полимерната наука“ и е със срок 1 година.

Съгласно Дейност 1 на проекта – „Подпомагане при подготовката на научни убликации и дисертационни трудове и подкрепа за провеждане на научни изследвания“ бяха закупени химикали и реактиви, които да подпомогнат лабораторните експерименти на участниците в целевата група. На 12 ноември 2014 г. те бяха доставени в ИП и раздадени на младите учени и докторанти.

1 2 3 4

Снимки от Пета постерна сесия „Младите учени в света на полимерите“:

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC


Група от 5 докторанти, постдокторанти и млади учени от Института по полимери – БАН взе участие в Европейската конференция по полимери EUPOC2014 провела се под егидата на Европейската полимерна федерация в Гарниано, Италия от 25 до 29 май 2014 г. Младите уени от Института по полимери-БАН се представиха на перстижния научен форум с постерни доклади. Участието им беше беше осъществено с финансовата подкрепа на Европейския сициален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на МОН в рамките на договор BG051PO001-3.3.06–0017 „Изграждане на научния потенциал за устойчиво кариерно развитие на младите учени, докторанти и постдокторанти в приоритетни области на полимерната наука“.

1 IMG_5787 IMG_5789 IMG_5791

На 5 юни 2014 г. в Института по полимери към Българската академия на науките ще се проведе Пета постерна сесия „Младите учени в света на полимерите“. Началото е в 14 ч., край – 17 ч. За участие е необходимо да попълните заявка за участие.


Придобиване на дълготрайни материални активи – компютри за целевата група – 09.12.2013 г.

IMG_5276 IMG_5289


На 22 октомври 2013 г. (вторник), от 14.00 ч. в Заседателната зала на Института по полимери, Българска академия на науките беше представен проектът „Надграждане на научния потенциал за устойчиво кариерно развитие на младите учени, докторанти и постдокторанти в приоритетни области на полимерната наука”
Проектът е финансиран по Договор BG051PO001-3.3.06 -0017 по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” на Структурните фондове на Европейската комисия. Целевата група се състои от шест редовни докторанта и девет млади учени и специалисти, работещи в Института. С осъщестяването на този проект Институтът по полимери-БАН цели не само повишаване квалификацията на младите учени и докторанти, но и да допринесе за създаване на условия за задържането на високовалифицираните специалисти в България.

IMG_4300   IMG_4306  IMG_4301  Afish_Predstavjane_22-10-2013